Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia KRASP

W dniu 26 marca br. odbyło się spotkanie Komisji ds. Kształcenia KRASP, której przewodniczącym jest prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. 

Komisja obradowała w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. W trakcie spotkania zaprezentowano jej działania oraz omówiono prace na przyszłość. Przedyskutowano również założenia programowe konferencji pn. "Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki". W trakcie posiedzenia omówiono spotkanie Kongresu Kultury Akademickiej, który odbył się w dniach 20-22 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Prof. Bohdan Macukow, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) przedstawił jej działania. Mówił m.in. o potrzebie dostosowania zasad działania KAUT w nowych warunkach prawnych oraz o nowych uzgodnieniach z Kapitułą Rankingu "Perspektyw" i Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

Prof. Tomasz Borecki, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w latach 2002-2008, zreferował zmiany dotyczące matury i rekrutacji na studia oraz zapowiedział wydanie książki pt. "Rekrutacja na studia od roku akademickiego 2015/2016 w kontekście zmian w systemie oświaty. Informator dla szkół wyższych".