Pracownik PW członkiem komitetu sterującego EPTP

Dr inż. Stanisław Pietruszko z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW ponownie został wybrany członkiem Komitetu Sterującego Europejskiej Technologicznej Platformy Fotowoltaiki (EPTP). 

Europejska Technologiczna Platforma Fotowoltaiki (European Photovoltaic Technology Platform – EPTP) to niezależny i obiektywny organ, którego celem jest wsparcie kluczowych decydentów i twórców polityki energetycznej.

Misją Platformy jest opracowanie strategii i odpowiadających jej planów realizacji badań, rozwoju technologii i innowacji oraz edukacji na rynku słonecznej energii elektrycznej (fotowoltaiki). EPTP tworzy i gromadzi aktualne informacje oraz spostrzeżenia związane z tym sektorem oraz publikuje programy wdrożeniowe i programy strategiczne.

Komitet Sterujący, którego członkiem został dr inż. Stanisław Pietruszko, Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, składa się z osób reprezentujących wszystkie sektory słonecznej energii elektrycznej i kieruje pracami tej organizacji.

Źródło: www.cire.pl