Prawo zamówień publicznych znowelizowane

Sejm 7 lutego br. znowelizował przepisy dotyczące prawa przetargowego. Wprowadzone zmiany upraszczają procedury m.in. w nauce oraz kulturze. 

Zmiany zostały przyjęte 295 głosami "za", 129 posłów było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z nowelizacją został podwyższony próg prowadzenia zamówień publicznych z dotychczasowych 14 do 30 tys. euro. 

Usługi oraz dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, rozwojowych, naukowych, eksperymentalnych (niesłużące prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności lub pokryciu kosztów badań bądź rozwoju) mają być wyłączone spod reżimu ustawy. Dla instytutów naukowych obowiązek stosowania ustawy istnieje od wartości wyższej niż 134 tys. euro, a dla uczelni wyższych 207 tys. euro. Nowelizacja ustawy trafiła teraz do Senatu.

- Obecnie wszczęcie procedur przetargowych opóźnia fakt, że naukowcy późno otrzymują pieniądze z grantów. W związku z tym w nowelizacji proponuje się m.in. możliwość unieważnienia już ogłoszonego przetargu, jeśli instytucja naukowa nie dostanie grantu na swoje badania. Dzięki temu formalności przetargowe będzie można rozpocząć równolegle z ubieganiem się o fundusze, co przyspieszy rozpoczęcie badań – czytamy na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.|

Jak donosi serwis PAP – Nauka w Polsce, nowelizacja ustawy została pozytywnie przyjęta przez uczelnie i instytuty badawcze. - Dotychczasowa konieczność ogłaszania przetargu przy niektórych zakupach czy usługach oznaczała, że naukowcy tracili nawet kilkadziesiąt dni. Teraz ominą nas procedury powodujące opóźnienie prac. Oczywiście nadal trzeba będzie zachować zasadę gospodarności – powiedział na łamach serwisu prof. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Aktualizacja z 7 marca 2014 r.:

Senat 6 marca 2014 r. przyjął nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych.

Źródła: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.naukawpolsce.pap.pl