Promocje doktorskie i habilitacyjne marzec 2018

- Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to porażka - słowa Marszałka Piłsudskiego w roku stulecia odzyskania niepodległości, podczas pierwszych promocji doktorskich i habilitacyjnych, przytoczył Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt.

Uroczystość odbyła się 6 marca 2018 roku. Pierwszą część poświęconą promocjom poprowadził Prorektor ds. Nauki prof. Rajmund Bacewicz. Stopień doktora nadano 26 osobom, habilitację otrzymało pięciu doktorów.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt wręcza promocje doktorskie i habilitacyjne/fot. Biuletyn PW

44. Medal Politechniki Warszawskiej wręczono prof. Romanowi Barlikowi za „wniesienie nowych wartości w rozwój krajowej i światowej energoelektroniki oraz za działania na rzecz polskiej społeczności naukowej”. Laudację wygłosił prof. Lech Grzesiak, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Fotogaleria marcowych promocji doktorskich i habilitacyjnych

Prof. Roman Barlik został uhonorowany 44. Medalem Politechniki Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

Profesor Roman Barlik z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej związany jest od ponad 40 lat. Tytuł profesora uzyskał w 1997 roku, a jego działalność naukowo-badawcza obejmuje obszary takich dyscyplin jak elektrotechnika oraz automatyka i robotyka, specjalizując się w energoelektronice i automatyce napędu elektrycznego, a w szczególności w zakresie techniki przekształtnikowej w układach napędowych, elektroenergetyce rozproszonej, a także w obszarze zastosowań nowych technologii w energoelektronice. Począwszy od roku 2005 do chwili obecnej prof. Roman Barlik pełni funkcję kierownika Studiów Doktoranckich Wydziału Elektrycznego PW. Był również dziekanem (dwukrotnie) i prodziekanem tego Wydziału (także dwukrotnie). Od sześciu kadencji jest członkiem Senatu Politechniki Warszawskiej pełniąc m.in. funkcje przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Etyki Zawodowej i Senackiej Komisji ds. Kadr.

DOKTORZY_06.03.2018

HABILITACJE_06.03.2018

Projekt został zrealizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Zdjęcia: Biuletyn PW