Przedstawicielka PW w Komitecie Interesariuszy

Anna Rogowska, p.o. Zastępca Kanclerza PW ds. Rozwoju została członkiem Komitetu Interesariuszy, nowego ciała doradczego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). 

Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBiR powołał Komitet Interesariuszy, który jest nowym, niezależnym ciałem doradczym. Jego zadaniem będzie rekomendowanie rozwiązań poprawiających funkcjonowanie Centrum.

Członkami Komitetu Interesariuszy są osoby z dużym doświadczeniem w aplikowaniu oraz realizacji projektów badawczych, zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. W tym gronie znalazła się Anna Rogowska, p.o. Zastępca Kanclerza Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju. Członkowie komitetu zostali wybrani spośród 91 kandydatów, którzy wyrazili chęć udziału w jego pracach.

Wśród członków Komitetu Interesariuszy znalazły się zarówno osoby reprezentujące organizacje badawcze, jak i przedsiębiorców. Zadaniem nowego ciała doradczego NCBiR będzie aktywny udział w kształtowaniu procesów realizowanych przez Centrum, co ma wpłynąć na wzrost skuteczności i efektywności. Analizowanie, opiniowanie i identyfikacja barier w pozyskiwaniu dofinansowania z NCBiR, rozliczanie i kontrola projektów – to główne zagadnienia, którymi zajmie się Komitet Interesariuszy.