Studenci zagraniczni w Polsce

W dniach 17 i 18 stycznia 2014 r. w Poznaniu odbyła się konferencja pt. "Studenci zagraniczni w Polsce 2014". Jej organizatorami byli KRASP, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundacja Edukacyjna Perspektywy. 

Podczas konferencji omówiono problemy związane z rozwojem współpracy międzynarodowej polskich uczelni, strategiami promocji krajowych szkół wyższych za granicą, dotarciem z informacjami o rekrutacji do zagranicznych studentów oraz wprowadzaniem programów studiów w językach obcych.

Gospodarzem tego wydarzenia był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wzięło w nim udział ponad 200 osób z 73 uczelni oraz 25 instytucji wspierających szkolnictwo wyższe. Kolejna edycja konferencji pn. "Studenci zagraniczni w Polsce 2015" odbędzie się w przyszłym roku w Lublinie.