Sympozjum motoryzacyjne

Instytut Pojazdów Wydziału SiMR był organizatorem XXI Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”. 

Sympozjum odbyło się 6 grudnia 2013 r. Jego współorganizatorami byli: Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych Polskie Towarzystwo Pojazdów Ekologicznych oraz KONES. Seminarium otworzyli o godz. 11:00 Prodziekan ds. Naukowych prof. dr hab. inż. Michał Hać i Kierownik Zakładu Silników Spalinowych prof. dr hab. inż. Stanisław Kruczyński.

Na sesji plenarnej wygłoszone zostały trzy referaty. Referat prof. Jerzego Merkisza z Politechniki Poznańskiej dotyczył specyfiki badań emisji związków toksycznych w rzeczywistej eksploatacji silników spalinowych. Referat dr. Wojciecha Malinowskiego z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji  poruszał kwestie perspektyw wytwarzania motoryzacyjnych paliw syntetycznych z biomasy. W trzecim referacie mgr inż. Jakub Sokomoruch i mgr inż. Jakub Przygoński, czołowi polscy zawodnicy driftingowi, zapoznali uczestników seminarium z budową samochodu o wysokich osiągach na potrzeby ustanowienia rekordu prędkości w drifcie.

Po części plenarnej odbyła się sesja posterowa, na której zaprezentowano 27 posterów. W seminarium wzięło udział około 50 osób.