Umowa o współpracy z firmą SoftHard S.A.

W dniu 23 maja 2014 r. została uroczyście podpisana umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a firmą SoftHard S.A. Porozumienie dotyczy kooperacji w zakresie ekonomii i rachunkowości oraz informatyki.

Umowę ze strony Politechniki Warszawskiej podpisali prof. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku oraz dr Renata Walczak, Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, zaś ze strony firmy SoftHard, Prezes Zarządu - Krzysztof Sulkowski.

Podpisanie umowy z firmą SoftHard S.A

Podpisanie umowy z firmą SoftHard S.A

Porozumienie zostało podpisane w celu pobudzania aktywności innowacyjnej i doskonalenia zawodowego kadry, transferu wiedzy do praktyki gospodarczej, wzbogacenia procesu dydaktycznego studentów o praktyczne aspekty w dziedzinie informatyki oraz promocji osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.

Źródło: Politechnika Warszawska Filia w Płocku