Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych

W dniu 16 czerwca 2014 w Małej Auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych połączona z wręczeniem Medalu PW Pani Elżbiecie Dudzińskiej oraz wykładem dr. Andrzeja Smirnowa pt. „25 lat Wolności – Politechnika Warszawska”.

Uroczystość objęta patronatem Prezydenta RP, stanowiła jeden z elementów całego cyklu wydarzeń zorganizowanych w ramach obchodów 25-lecia Wolności w Politechnice Warszawskiej. „25 lat temu zaczęliśmy mieć nadzieję na budowę nowej Polski, na odzyskanie pełnej suwerenności, na procesy demokratyczne, które postawią na pierwszym miejscu społeczeństwo, nieśmiałą jeszcze nadzieję na włączenie nas w pełne struktury europejskie. I te nadzieje się spełniły. Politechnika Warszawska z entuzjazmem włączyła się w obchody 25-lecia niepodległości, przygotowując szeroki i różnorodny kalendarz wydarzeń, pozwalający starszej części społeczności akademickiej wrócić pamięcią do wydarzeń sprzed ćwierćwiecza, a młodszej - pozwolić na refleksję nad istotą i wagą uzyskanej wolności. Dzisiejsza uroczystość w ten kalendarz się wpisuje. Jej punktem specjalnym będzie wykład dr. Andrzeja Smirnowa, który w 1980 roku zakładał „Solidarność” na Uczelni, a potem był jej przewodniczącym" – powiedział prof. Jan Szmidt, Rektor PW otwierając uroczystość.  

Dr Andrzej Smirnow podczas wykładu

Dr Andrzej Smirnow podczas wykładu w ramach uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych w PW

Dr Andrzej Smirnow, pierwszy przewodniczący NSZZ Solidarność w Politechnice Warszawskiej, w swojej wypowiedzi nawiązał do niepodległościowej tradycji Uczelni. Powracając do minionego ćwierćwiecza, zwrócił uwagę na fakt, iż w kwietniu 1981 roku, Politechnika Warszawska jako pierwsza polska Uczelnia podjęła się wolnych wyborów Rektora, którym został wówczas prof. Władysław Findeisen.

„Nie jestem analitykiem politycznym, ani ekonomicznym, ale byłem świadkiem tamtych wydarzeń, które doprowadziły nas do wolności. A ponieważ moje pokolenie żyło wiele lat w poprzednim systemie, dlatego to właśnie my możemy właściwie ocenić, czym jest ostatnie 25 lat. Odzyskanie niepodległości było czymś nadzwyczajnie ważnym, nieporównywalnym z niczym innym” – mówił dr Smirnow.

Wyraził on również nadzieję na pozostanie naukowych kadr w zasięgu rozwoju krajowego zaplecza, co stanowiło wyraźny kontekst do odbywającej się uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych. Tytuły naukowe zostały przyznane w ramach następujących Wydziałów:

Promocje doktorskie

 • Wydział Architektury

dr Anna Lorens, promotor: prof. dr hab. Ewa Kuryłowicz,

 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

dr Roman Łapszow, promotor: prof. dr hab. Józef Modelski
dr Paweł Ziętek, promotor: prof. dr hab. Józef Modelski
dr Marek Szyprowski, promotor: prof. dr hab. Paweł Kerntopf
dr Michał Tomaszewski, promotor: prof. dr hab. Władysław Skarbek

 • Wydział Fizyki

dr Maciej Mrowiński, promotor: prof. dr hab. Robert Kosiński

 • Wydział Inżynierii Materiałowej

dr Jarosław Woźniak, promotor: prof. dr hab. Andrzej Olszyna

 • Wydział Inżynierii Produkcji

dr Dorota Oniszczuk, promotor: prof. dr hab. Lucjan Dąbrowski
dr Rafał Świercz, promotor: prof. dr hab. Lucjan Dąbrowski

 • Wydział Inżynierii Środowiska

dr Jan Bogacki, promotor: prof. dr hab. Jeremi Naumczyk
dr Paweł Kowalik, promotor:  prof. dr hab. Jeremi Naumczyk
dr Paweł Choromański, promotor: prof. dr hab. Ewa Karwowska

 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

dr Marcin Wołowicz, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Badyda

 • Wydział Mechatroniki

dr Miłosz Jamroży, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Lewenstein
dr Arkadiusz Winnicki, promotor: prof. dr hab. Mariusz Olszewski

Promocje habilitacyjne

 • Wydział Architektury

dr hab. Bartosz Czarnecki
dr hab. Alina Pancewicz

 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

dr hab. Andrzej Stachurski

 • Wydział Elektryczny

dr hab. Jacek Rąbkowski

 • Wydział Fizyki

dr hab. Rafał Kasztelanic
dr hab. Anna Stolarz

 • Wydział Geodezji i Kartografii

dr hab. Elżbieta Welker

 • Wydział Inżynierii Produkcji

dr hab. Marek Rozenek

 • Wydział Inżynierii Środowiska

dr hab. Paweł Popielski

 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

dr hab. Jarosław Milewski

 • Wydział Mechatroniki

dr hab. Andrzej  Ryniewicz

 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

dr hab. Grzegorz Klekot

 • Wydział Transportu

dr hab. Marek Karkula
dr hab. Andrzej Szarat
dr hab. Jolanta Żak

Podczas uroczystości uhonorowano także Panią Elżbietę Dudzińską, wieloletnią dyrektorkę Biblioteki Głównej naszej Uczelni, która z rąk Rektora otrzymała Medal Politechniki Warszawskiej, przyznany za szczególny wkład w rozwój Biblioteki Głównej i zapewnienie jej czołowego miejsca w kraju na rzecz tworzenia zintegrowanego systemu bibliotecznego.

Wręczenie Medalu PW Pani Elżbiecie Dudzińskiej

Wręczenie Medalu PW Pani Elżbiecie Dudzińskiej

Tym samym Pani E. Dudzińska została 38. laureatką Medalu PW, którego ustanowienie sięga roku 1997. Od tego czasu odznaczenie przyznawane jest osobom wyróżniającym się istotnymi zasługami na rzecz Uczelni.

Galeria zdjęć z wydarzenia TUTAJ