Wiceprezydent KAIST odwiedza PW

W dniu 15 września br. Politechnikę Warszawską odwiedził prof. Sung-Hyon Myaeng, Wiceprezydent ds. Współpracy Międzynarodowej  Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST).

Podczas spotkania z prof. Rajmundem Bacewiczem, Prorektorem ds. Nauki omówiono potencjalne dziedziny współpracy, ze szczególnym uwzględie uczelnie rozpoczną współpracę od podpisania umowy dotyczącej wymiany studentów i doktorantów. Kolejnym etapem będzie wymiana pracowników naukowych oraz udział we wspólnych projektach badawczych finansowanych ze źródeł europejskich i przemysłu koreańskiego współpracującego ściśle z KAIST.

Podczas wizyty w Politechnice Warszawskiej prof. Myaeng odwiedził Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Wydział Inżynierii Produkcji, a także zapoznał się z badaniami naukowymi w zakresie inżynierii biomedycznej i fotoniki prowadzonymi na Wydziale Mechatroniki. 

KAIST - założony w 1971 r. - jest wiodącym uniwersytetem technicznym w Korei Południowej, oferującym kształcenie głównie na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich. Od wielu lat zajmuje najwyższe pozycje w rankingach narodowych oraz  międzynarodowych. W rankingu The Times Higher Eduaction plasuje się na 68. pozycji na świecie, a w rankingu QS - na 63. pozycji. Do najważniejszych obszarów działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej KAIST należą: nauki biologiczne, inżynieria medyczna i materiałowa, budownictwo i inżynieria środowiska oraz mechanika i informatyka. KAIST dysponuje 109 laboratoriami badawczymi, wśród których rangę koreańskich narodowych laboratoriów posiadają m.in.: NanoFab Centre, Humanoid Robot Research Centre, Satelite Technology Research centre oraz Metabolic & Biomolecular Engineering National Research Laboratory. 

Źródło: CWM PW