Więcej pieniędzy na szkolnictwo wyższe

Środki na szkolnictwo wyższe wzrosną w 2014 roku o 1,5 mld zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na podwyżki dla pracowników szkół wyższych. 

Wydatki na szkolnictwo wyższe w 2014 roku zostały zaplanowane na kwotę 14,1 mld zł, z czego 11,6 mld zł zostanie wydane z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a pozostałe kwoty będą pozyskane z innych resortów (zdrowia, kultury, spraw zagranicznych, infrastruktury i rozwoju, obrony narodowej).

W rezerwie celowej budżetu państwa przewidziano blisko 1 mld zł na realizację drugiego etapu podwyżek dla pracowników szkół wyższych. Na naukę przeznaczone zostanie ponad 6,5 mld zł, z czego 5 mld pochodzi z budżetu państwa, a reszta ze środków europejskich. 189 mln zł to z kolei suma dodatkowa w ramach Funduszu Nauk i Technologii Polskiej.

Ustawa budżetowa na 2014 rok została uchwalona przez sejm 13 grudnia 2013 roku.