Wizyta Wielkiego Księcia Luksemburga w Politechnice Warszawskiej

Wizyta Pary Wielkoksiążęcej z Luksemburga

W dniu 8 maja 2014 r. w Politechnice Warszawskiej miała miejsce wizyta Wielkiego Księcia Luksemburga Henryka wraz z małżonką, Księżną Marią Teresą. Spotkanie dotyczyło współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a Uniwersytetem Luksemburskim.

Tematem przewodnim uroczystej wizyty było nawiązanie kontaktów w aspekcie współpracy między instytucjami badawczymi obu krajów, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych przedsięwzięć Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Luksemburskiego. Ze strony polskiej w spotkaniu udział wzięli między innymi: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki oraz Rafał Trzaskowski, Minister Administracji i Cyfryzacji, prof. Krzysztof Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Michał Kleiber, Prezes PAN oraz liczni przedstawiciele Uczelni, świata nauki i biznesu. Parze Wielkoksiążęcej towarzyszyli przedstawiciele rządu luksemburskiego - Etienne Schneider, Wicepremier i Minister Gospodarki oraz Pierre Gramegna, Minister Finansów, Georges Faber, Ambasador Luksemburga w Polsce, jak również liczna delegacja przedsiębiorców działających w branżach ICT, finansowej, logistycznej oraz energetycznej.

„Jestem głęboko przekonany, że dzisiejsze spotkanie będzie mieć znaczący wpływ na przyszłą polsko-luksemburską współpracę w obszarze badań naukowych oraz doprowadzi do kolejnych wspólnych projektów realizowanych przez nasze Uczelnie”, powiedział Rektor witając dostojnych gości w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej.

Podczas spotkania prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki wygłosił prezentację na temat historii Politechniki Warszawskiej, podkreślając jej nieoceniony wkład w rozwój polskiej nauki. Następnie głos zabrał prof. Franck Leprevost, Prorektor Uniwersytetu Luksemburskiego wskazując najważniejsze elementy współpracy między instytucjami naukowymi naszych krajów. Profesor Krzysztof Kurzydłowski skupił się natomiast nad możliwościami jakie daje bliska kooperacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z Fonds National de la Recherche Luxemburg. W dalszej części spotkania głos zabrali wicepremier i minister gospodarki Luksemburga Etienne Schneider i minister Rafał Trzaskowski odnosząc się do aspektów bezpieczeństwa danych, stanowiących o atrakcyjności danego rynku.

Para Wielkoksiążęca miała również okazję zwiedzić zabytkowy Gmach Główny Politechniki Warszawskiej. Na zakończenie wizyty, Wielki Książę Henryk wraz z małżonką, dokonali wpisu do pamiątkowej księgi Uczelni.

Relacja fotograficzna TUTAJ

Materiał video TUTAJ

Wizyta na Politechnice Warszawskiej Jego Królewskiej Wysokości Henryka Wielkiego Księcia Luksemburga i Jej Królewskiej Wysokości Marii Teresy Wielkiej Księżny Luksemburga odbyła się w ramach oficjalnej wizyty w Polsce przewidzianej na 7-9 maja 2014.