Wizyta delegacji Technische Universität Berlin

W dniach 9-10 kwietnia br. na Politechnice Warszawskiej gościła delegacja Politechniki Berlińskiej (Technische Universität Berlin) pod przewodnictwem nowego Prezydenta prof. Christiana Thomsena. 

Wizyta w Politechnice Warszawskiej była pierwszą wizytą zagraniczną prof. Thomsena po objęciu przez niego funkcji Prezydenta Politechniki Berlińskiej w dniu 1 kwietnia br. Podczas spotkania delegacji z prof. Janem Szmidtem, Rektorem Politechniki Warszawskiej, podkreślono fakt długoletniej, owocnej współpracy obu uczelni oraz wspólnego zaangażowania w liczne projekty naukowe i edukacyjne. Kolejne możliwości otwierają się przed naszymi uczelniami w związku z rozpoczęciem realizacji nowych programów UE – Horizon 2020 i Erasmus+.

Podsumowano również dotychczasową współpracę, w tym trwający od roku projekt wymiany wykładowców oraz wspólny projekt w zakresie samochodów elektrycznych i hybrydowych, realizowany przez obie uczelnie wraz z władzami miejskimi Warszawy i Berlina.

Wizyta delegacji niemieckiej była także okazją do omówienia zamierzeń w zakresie wspólnych studiów magisterskich i doktorskich w specjalnościach mechanicznych oraz tworzenia wspólnych grup studenckich pracujących nad zadanymi tematami naukowymi. Goście zwiedzili również Wydziały Inżynierii Materiałowej, Fizyki oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych, gdzie zapoznali się z laboratoriami badawczymi i ocenili możliwości rozszerzenia wzajemnej współpracy na nowe obszary.

Źródło: CWM PW