Wizyta delegacji z Chin

W dniu 13 marca 2015 r. Prezydent North China University of Technology wraz z towarzyszącą mu delegacją złożyli oficjalną wizytę w Politechnice Warszawskiej. Celem wizyty było odnowienie zainicjowanej w 2004 r. współpracy.

W imieniu Politechniki Warszawskiej gości powitał prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów. Po prezentacjach obu uczelni, uczestnicy spotkania przystąpili do rozmów, których efektem była decyzja o zawarciu porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding). Dokument ten otworzy drogę do nawiązania bliższych kontaktów edukacyjnych i naukowo-badawczych (w pierwszej kolejności w dziedzinie architektury, a w przyszłości także w wielu innych) i pozwoli realizować wspólne działania, takie jak wymiana studentów i kadry naukowej.

Wizyta delegacji z Chin

Wśród gości znaleźli się:

  • prof. Wang Xiaochun, Prezydent,
  • prof. Jia Dong, Dziekan Szkoły Architektury i Sztuki,
  • pan Xiong Jiaquan, Dyrektor International Office.

Politechnika Warszawska reprezentowana była przez:

  • prof. Krzysztofa Lewensteina, Prorektora ds. Studiów,
  • prof. Stefana Wronę, Dziekana Wydziału Architektury,
  • prof. Jerzego Wojtowicza, Wydział Architektury,
  • panią Martę Szajnowską-Ksit, Zastępcę Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej.

North China University of Technology jest publiczną uczelnią zlokalizowaną w zachodniej części Pekinu, która oferuje kształcenie na 3 stopniach studiów w zakresie nauk technicznych, inżynierii, sztuki, ekonomii zarządzania i prawa. W jej skład wchodzi 11 szkół, kształcących ponad 11 000 studentów, w tym blisko 500 studentów międzynarodowych. NCUT kładzie duży nacisk na kontakty z zagranicą – obecnie współpracuje z ponad 30 instytucjami szkolnictwa wyższego z całego świata, m. in. z USA, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Australii i Nowej Zelandii.

Podobny materiał:
Współpraca Politechniki Warszawskiej z Chinami

Źródło: CWM PW