Wizyta delegacji z Istanbul Aydin University

W dniu 4 kwietnia br. Politechnikę Warszawską odwiedziła delegacja z Istanbul Aydin University, jednego z uniwersytetów typu non-profit w Turcji. 

Wizyta miała na celu nawiązanie obustronnych relacji zawodowych z naszą Uczelnią i przedyskutowania potencjalnych kierunków współpracy. Delegacji przewodniczył dr Mustafa Aydin, prezydent założyciel Uczelni, a także Gurkan Donat, koordynator ds. relacji międzynarodowych na IAU.

Politechnikę Warszawską podczas wizyty reprezentował prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki, Marta Szajnowska-Ksit, zastępca dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Agata Wierzbińska z CWM

Podczas spotkania Marta Szajnowska-Ksit zaprezentowała profil i osiągnięcia Politechniki Warszawskiej. Następnie Prezydent Istanbul Aydin University podał najważniejsze informacje na temat IAU, skupiając się m.in. na imponującej bazie laboratoryjnej uczelni, a także na programach studiów I, II i III stopnia oferowanych dla studentów międzynarodowych. Istanbul Aydin University jest uczelnią dość młodą, lecz bardzo szybko zyskującą opinię uniwersytetu liczącego się na arenie szkolnictwa wyższego w Turcji.

Spotkanie zakończyło się dyskusją oraz ustaleniem przyszłych kierunków i dziedzin, w których nasze uczelnie mają zamiar zainicjować współpracę, tj. wymiana studentów oraz kadry dydaktycznej, prowadzenie wspólnych projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych.

Delegacja z IAU uczestniczyła wcześniej w targach Turkish University Exposition - wydarzeniu zorganizowanym w ramach uczczenia 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski z Turcją oraz w celu zainicjowania lub zintensyfikowania współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego obu krajów. Targi otworzył dr Mustafa Aydin, natomiast Politechnikę Warszawską reprezentowała na nich Agata Wierzbińska z CWM.

Źródło: Agata Wierzbińska, CWM