Współpraca z ARP

fot.: ARP

Politechnika Warszawska podpisała umowę o współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. 

Umowa została podpisana przez prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz dr. Jerzego Górę i Marcina Zielińskiego, Wiceprezesów Zarządu ARP.

Na mocy podpisanej umowy ARP S.A. będzie zlecać Politechnice Warszawskiej analizę wybranych obszarów problemowych w ramach prowadzonych działań z zakresu rozwoju innowacyjności.

Możliwe stanie się również odbywanie stażów dla studentów naszej Uczelni w Agencji Rozwoju Przemysłu. Z kolei pracownicy Departamentu Innowacji ARP S.A. będą mogli odbywać staże na Politechnice Warszawskiej i podejmować studia podyplomowe z zakresu analizowanych innowacji. Istnieje także możliwość finansowania przez Agencję stypendiów dla studentów Politechniki Warszawskiej.