Wydział MEiL PW w prestiżowej sieci Pegasus

Na wniosek Wydziału  Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawska  jako jedyna uczelnia polska została włączona  do sieci Pegasus.

Po złożeniu wniosku, dwuletnim monitoringu i wizycie audytowej Wydział MEiL został przyjęty w poczet członków europejskiej sieci Pegasus. Od tej pory absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka oraz angielskojęzycznego Aerospace Engineering oprócz dyplomów będą otrzymywać certyfikaty sieci Pegasus. Będzie istniała również opcjonalna możliwość otrzymania dodatkowego dyplomu potwierdzającego zdobyte doświadczenia międzynarodowe (w przypadku realizacji co najmniej jednego semestru studiów na uczelni zagranicznej). Jest to duże wyróżnienie dla naszej Uczelni oraz uznanie wysokiej jakości kształcenia w zakresie lotnictwa i kosmonautyki.

Partnership of a European Group of Aeronautics and Space Universities (Pegasus) jest prestiżową siecią uczelni kształcących w zakresie lotnictwa i kosmonautyki. Głównym zadaniem grupy jest uzyskanie wysokiej jakości systemu kształcenia oraz wysokiego poziomu badań naukowych z myślą i w powiązaniu z europejskim przemysłem lotniczo-kosmicznym oraz rządowymi agencjami naukowo-badawczymi. Współpraca w ramach sieci ma ułatwić pracodawcom ocenę programu studiów szkół wyższych z innych krajów, a przez to ułatwić europeizację rynku pracy dla absolwentów.

Celem sieci jest także wykorzystanie zalet płynących z wielojęzyczności i wielokulturowości Europy w kreowaniu sylwetki absolwentów. Członkowie Pegasusa muszą zapewnić wysoką jakość kształcenia w obszarze Lotnictwa i Kosmonautyki, zachęcać studentów do ubiegania się w przyszłości o różnorodne tytuły zawodowe, wyrabiać nawyk ustawicznego kontynuowania edukacji w trakcie przyszłej pracy zawodowej oraz bycia otwartym na współprace naukową pomiędzy instytucjami produkcyjnymi, badawczymi i edukacyjnymi zarówno na terenie Unii Europejskiej oraz z partnerami spoza Unii.

Obecnie do grupy należy 26 prestiżowych uczelni z różnych krajów Europy: 4 uczelnie z Francji (członkowie założyciele), 1 z Czech, 3 z Hiszpanii, 1 z Holandii, 5 z Niemiec, 1 z Portugalii, 1 ze Szwecji, 3 z Wielkiej Brytanii, 5 z Włoch i 1 z Polski. Każdego roku dyplomy magisterskie z obszaru Lotnictwo i Kosmonautyka uzyskuje ponad 2000 absolwentów kształconych przez uczelnie zrzeszone w sieci Pegasus.

Źródło: MEiL