Wystąpienie prof. Marka Niezgódki z ICM UW na seminarium Politechniki Warszawskiej

W dniu 31 marca 2015 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się kolejne z codwutygodniowych spotkań w ramach seminarium „Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”.

Organizatorami cyklu są: Centrum Studiów Zaawansowanych PW i Centrum Informatyzacji PW. Seminarium jest pierwszym krokiem w kierunku uruchomienia działalności Platformy modelowania inżynierskiego i obliczeń wielkoskalowych jako forum integrowania środowisk naukowych Politechniki zainteresowanych wymianą wiedzy w zakresie modelowania naukowego i poszukujących efektywniejszych form pogłębiania i wymiany wiedzy oraz organizacyjnej formy docelowego działania. Więcej o tym przedsięwzięciu można przeczytać na stronie internetowej Centrum Informatyzacji PW: http://www.ci.pw.edu.pl/Nauka.

Od lewej: prof. Marek Niezgódka i prof. Stanisław Wincenciak podpisują list intencyjny

Tym razem gościliśmy prof. dr hab. Marka Niezgódkę – Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), będącego jednostką naukową Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor omówił „Potencjał współpracy ICM z Politechniką Warszawską”.

W kontekście tych intencji po prelekcji odbyło się oficjalne podpisanie listu intencyjnego pomiędzy ICM a PW, w którym obie strony wyraziły wolę prowadzenia wszechstronnej współpracy w zakresie działalności badawczej i dydaktycznej związanej z realizacją wspólnych strategicznych programów współpracy na bazie łączonych zasobów infrastruktury informatycznej oraz wiedzy naukowej. Ze strony PW list podpisał prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju, natomiast ze strony ICM UW gość seminarium.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania.

Opracowała: Magdalena Gagatko z Centrum Informatyzacji PW