XXIV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów

W Sali Senatu, dnia 29 maja rozpoczął się XXIV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki. W tym roku organizację wydarzenia powierzono Politechnice Warszawskiej.

Decyzją uczestników XXIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów, podjętą w 2013 r. w Kielcach, zaszczyt zorganizowania tegorocznego spotkania przypadł w udziale Wydziałowi Elektrycznemu i Wydziałowi Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

XXIV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów

XXIV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów w Politechnice Warszawskiej

 

Uczestnicy zjazdu zostali uroczyście przywitani przez prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej w Sali Senatu Uczelni. Spotkanie odbyło się przy udziale przedstawiciela z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w randze Podsekretarza Stanu, prof. Włodzisława Ducha. 

Agenda XXIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów, który potrwa do 31 maja, przewiduje m.in. wizytę w Elektrowni Kozienice oraz liczne prezentacje dedykowane tematyce reprezentowanej przez przedstawicieli poszczególnych Wydziałów.