Zespół pracujący nad projektem Bio-Implant nagrodzony Luminatus 2015

Zespół projektowy Politechniki Warszawskiej, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odebrał 13 kwietnia 2015 r. nagrodę Luminatus 2015.

Prof. Wojciech Święszkowski
z nagrodą/fot. Łukasz Giersz

Nagroda przyznawana jest przez Bloomberg Businessweek Polska dla najbardziej innowacyjnych projektów zrealizowanych w Polsce. W kategorii zespół badawczy laureatem została ekipa naukowców pracująca pod kierownictwem prof. nzw. dr. hab. inż. Wojciecha Święszkowskiego, który w imieniu całego zespołu podziękował za dostrzeżenie przez kapitułę roli, jaką odgrywa współpraca technologii i medycyny w walce z zagrożeniami zdrowia i życia ludzkiego. Nominującym zespół było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Statuetki odebrali również przedstawiciele projektów w następujących kategoriach: usługi, produkty, projekt, prezes, kształcenie, firma.

Projekt Bio-Implant ma charakter interdyscyplinarny. Współpracują przy nim zespoły posiadające odpowiednie doświadczenie oraz bazę badawczą w zakresie medycyny, biologii, inżynierii materiałowej, technik wytwarzania CAD/CAM oraz informatyki.

Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskich produktów inżynierii tkankowej (bioimplantów) wspomagających regenerację i odtworzenie rozległych ubytków tkanek kostnych, które powstają w wyniku usuwania nowotworu. W efekcie ma powstać gotowa do wdrożenia w praktyce, kliniczna metoda leczenia onkologicznych ubytków kostnych w okolicy twarzoczaszki człowieka z zastosowaniem innowacyjnego produktu inżynierii tkankowej oraz komputerowych systemów wspomagania operacji.

 

Podobny materiał:
Platforma Badań Mózgu PW współpracuje z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN

Zdjęcia: Łukasz Giersz, Rzeczpospolita