20 lat Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

18 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczystość z okazji 20-lecia Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele instytucji centralnych, izb gospodarczych, stowarzyszeń zawodowych, obecni i byli członkowie Rady Fundacji, przedstawiciele kadry akademickiej, stypendyści Fundacji, a także media.

Misją Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych jest wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej i uzdolnionych studentów oraz unowocześnianie wyposażenia laboratoriów dydaktycznych i naukowych uczelni. W listopadzie 1999 r. Fundację stworzyło dziesięć firm, a dziś sponsoruje ją ponad 20 znanych firm z rynku telekomunikacyjnego i medialnego.

Swoje cele realizuje przez program stypendialny (ponad 300 stypendiów), organizację konkursów dla młodych autorów (ponad 400 nagród w 60 konkursach) i seminariów stypendystów, dofinansowywanie wyjazdów na konferencje krajowe i zagraniczne oraz współudział w modernizacji laboratoriów dydaktycznych i naukowych.

Źródło: Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych