Konferencja NKN „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych - kierunek i instrumenty zmian”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Politechniką Gdańską zapraszają do udziału w konferencji „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych - kierunek i instrumenty zmian”, którą zaplanowano w Gdańsku w dniach 26-27 kwietnia br.

Najważniejszym tematem dyskusji będzie pomysł zróżnicowania uczelni, a szczególnie, czy i jak należy wyodrębnić grupę uczelni wiodących, które byłyby oparte na wysoce selektywnym naborze studentów, wyższych wymaganiach wobec kadry naukowo-dydaktycznej, inaczej definiowanych celach i rozliczaniu z efektów oraz na wyższym poziomie finansowania w przeliczeniu na studenta i zatrudnioną kadrę. Podczas konferencji podjęty zostanie temat, ile elitarnych uczelni powinno istnieć w Polsce oraz czy podział ten ma być trwały, czy uczelnie mogą starać się o awans do elity.

Uczestnicy wydarzenia dyskutować będą o przyszłości wyższego szkolnictwa zawodowego oraz nowym systemie Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych.

Formularz zgłoszeniowy, program i informacje logistyczne dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: MNiSW