Dydaktyka

Podsumowanie cyklu Seminarium Naukowe WZ PW 2016/2017

Kierownictwo Wydziału Zarządzania PW uprzejmie dziękuje wszystkim, licznie odwiedzającym spotkania Seminarium Naukowego WZ PW, które odbyły się w roku akademickim 2016/2017 i zaprasza na nowy cykl spotkań seminaryjnych w roku akademickim 2017/2018.

Zarządzanie i inżynieria produkcji na WZ PW z certyfikatem „Studia z Przyszłością”

Studia pierwszego i drugiego stopnia Zarządzanie i inżynieria produkcji, zgłoszone do Programu „Studia z Przyszłością” przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, otrzymały pozytywną decyzję Komisji Certyfikacyjnej.

Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w cyklu spotkań w ramach Seminarium Naukowego WZ PW. Wśród prowadzących zobaczymy zarówno wykładowców naszej Uczelni, jak i przedstawicieli szkół wyższych z całej Polski.

SJO PW z uprawnieniami prowadzenia państwowych egzaminów z jęz. polskiego

Studium Języków Obcych PW zostało wpisane na listę podmiotów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uprawnionych do organizowania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego. Politechnika Warszawska jest jedyną publiczną uczelnią techniczną w tym zestawieniu.

Wykłady Centrum Studiów Zaawansowanych w semestrze letnim 2016/2017

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza do zapisów na wykłady w semestrze letnim 2016/2017. Oferta skierowana jest przede wszystkim do doktorantów naszej Uczelni, ale mogą skorzystać z niej również studenci i pracownicy naukowi z innych instytucji badawczych.

10 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej

Zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla osób, które kończą lub zakończyły swoją aktywność zawodową. Miejsce spotkań  - wymiany myśli, szukania inspiracji, zawierania nowych znajomości. Przestrzeń dla rozwoju intelektualnego, sprawnościowego i społecznego.  

„W” czy „na” Politechnice?

Pracuję, studiuję „w” czy „na” Politechnice Warszawskiej? Jestem profesorem „w”, a może jednak „na politechnice”? Którą z form najczęściej słyszymy na naszych uczelnianych korytarzach? Która jest poprawna?

Politechnika Warszawska najchętniej wybieraną uczelnią w Polsce

Według raportu podsumowującego rekrutację na rok akademicki 2016/2017 przygotowanego przez MNiSW, blisko 48 tys. absolwentów szkół średnich chciało kontynuować dalszą edukację właśnie w Politechnice Warszawskiej. Tym samym PW jest najpopularniejszą uczelnią wśród kandydatów na studia w Polsce.

Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej - semestr letni

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 są zaplanowane trzy spotkania.

Złote Kredy 2016 rozdane

Święto Politechniki Warszawskiej jest okazją do tego, aby podkreślać atuty Uczelni i gratulować tym, którzy najbardziej na to zasługują. Ósma już Gala Złotej Kredy uhonorowała najlepszych.

Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej - semestr zimowy

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 są zaplanowane cztery spotkania.

Dlaczego warto uczyć się przedmiotów ścisłych?

STEM4youth to projekt koordynowany przez Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Naukowcy z kilku krajów UE opracowują platformę e-learningową i materiały dydaktyczne, które pokazują, że warto studiować przedmioty ścisłe.

Wykłady w Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na wykłady w semestrze zimowym 2016/2017, z których pierwsze odbędą się już 5 października 2016 r. w Gmachu Głównym PW.

Politechniczne bio- w nowym roku akademickim 2016/2017

Politechnika Warszawska z nowym rokiem akademickim wzmacnia swój przekaz zorientowany na wdrażanie wiedzy w aspekcie praktycznym. Biotechnologiczne kierunki i specjalności doskonale wpisują się w ten trend.

Wyniki rekrutacji 2016/2017 w Politechnice Warszawskiej

Dobiegł końca główny proces rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2016/2017. Większość miejsc przygotowanych przez Uczelnię została zajęta  przez kandydatów w  przeprowadzonych dwóch turach przyjęć na studia.

Politechnika Warszawska najlepszą uczelnią techniczną w kraju

Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce zaraz za trzema Uniwersytetami: Warszawskim, Jagiellońskim oraz Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czwarte miejsce naszej Uczelni w rankingu Perspektywy 2016 pozwala pozostać w gronie najlepszych!

Politechnika Warszawska kształci elity

O roli kształcenia i o tym, jak istotna jest wiedza w kontekście dążenia do określonego celu, opowiada prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Nadanie Wydziałowi Zarządzania uprawnień habilitacyjnych

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Politechnika Warszawska otwiera nowy kierunek studiów interdyscyplinarnych

Biogospodarka to nowy kierunek studiów interdyscyplinarnych, międzyuczelnianych realizowany przez Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką i Wojskową Akademię Techniczną w ramach konsorcjum UT-3.

Kandydaci na studia wybierają Politechnikę Warszawską

W roku akademickim 2015/2016 studia rozpoczęło ponad 446 tys. osób. Listę najpopularniejszych kierunków studiów otwiera informatyka, a najbardziej obleganych uczelni - Politechnika Warszawska, wynika z danych opublikowanych przez resort nauki.