Dydaktyka

Informacja dla nauczycieli akademickich PW - kształcenie zdalne

Szczegółowa informacja dla nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej dotycząca możliwości zdalnego prowadzenia zajęć i narzędzi wspomagających kształcenie na odległość. 

Politechnika Warszawska na pierwszym miejscu w rankingu EngiRank

Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce w rankingu EngiRank - European Ranking Of Engineering Studies, przygotowanym przez fundację Perspektywy we współpracy z Foundation for the Development of the Education System - FRSE. To pierwsza edycja tego zestawienia.

Oferta wykładów Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na wykłady ogólnouczelniane w semestrze letnim 2019/2020. Zapisy do końca marca br.

Drugi konkurs dla doktorantów i kadry akademickiej w ramach PROM PW 2

Centrum Współpracy Międzynarodowej PW ogłasza konkurs dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40. roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze. Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać do 2 marca 2020 r. 

Energetyka Nowej Generacji - nowy kierunek studiów

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW realizuje projekt pt. „Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia - Energetyka Nowej Generacji (New Power Engineering Generation and Energy Markets)” w ramach programu KATAMARAN - Przygotowanie i utworzenie wspólnych studiów II stopnia.

Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego - nowy kierunek studiów

W ramach programu NERW 2 Wydział Inżynierii Lądowej wraz z Wydziałem Transportu uruchomiły międzywydziałowy kierunek studiów: Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego. Rekrutacja na studia trwa do 10 lutego 2020 r.

Powołanie członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej

1 stycznia 2020 r. rozpocznie się kolejna czteroletnia kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, instytucji działającej na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Wśród nowo powołanych członków znaleźli się przedstawiciele Politechniki Warszawskiej.

Innowacyjne kształcenie inżynierów na kierunku Inżynieria internetu rzeczy

21 listopada 2019 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW odbyło się seminarium pt. „Innowacyjne kształcenie inżynierów na kierunku Inżynieria internetu rzeczy”. Spotkanie przybliżyło przedsiębiorcom nowy kierunek studiów inżynierskich, który będzie realizowany na Wydziale od roku akademickiego 2020/2021.

Na naukowcach spoczywa duża odpowiedzialność. Wywiad z prof. Wojciechem Wróblewskim

Jakiego wsparcia ze strony biznesu potrzebują naukowcy? Jak zainteresować młodzież naukami ścisłymi? Na te i inne pytania odpowiada prof. Wojciech Wróblewski, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Chemicznego PW, członek pierwszej Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej. 

Konkurs dla doktorantów i kadry akademickiej w ramach PROM PW 2

Centrum Współpracy Międzynarodowej PW ogłasza konkurs dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40. roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze. Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać do 25 listopada 2019 r. 

Seminarium Naukowe WZ PW - rozpoczęcie cyklu spotkań w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Kierownictwo Wydziału Zarządzania PW serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w nowym cyklu spotkań seminaryjnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020. Spotkania będą odbywały się we wtorki, o godz. 15:00, w CZIiTT PW.

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Decyzją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Politechnika Warszawska będzie realizowała kolejny projekt w ramach Programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Interoperacyjność systemu kolei

„Interoperacyjność Systemu Kolei” to nowe studia podyplomowe na Wydziale Transportu PW. Stanowią odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na specjalistów branży kolejowej mogących sprostać wyzwaniom związanym z dostosowywaniem polskiej sieci kolejowej do wymogów interoperacyjności.

Pierwsze wyniki projektu mindSET dla doktorantów

Politechnika Warszawska, jako członek konsorcjum składającego się z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie (lider), Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii oraz Politechniki Mediolańskiej, zaprezentowało pierwsze wyniki projektu „Training the mindSET”, realizowanego w ramach Erasmus+.

Najpopularniejsze kierunki w Politechnice Warszawskiej to…

Zakończyła się faza zapisów w procesie rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej, które rozpoczną się 1 października 2019 r. Które kierunki cieszyły się największą popularnością wśród kandydatów?

Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zaprasza do udziału w rekrutacji na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej.

IV konkurs w ramach projektu PROM PW

Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej ogłasza kolejny konkurs dla doktorantów poniżej 40. roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (2 wyjazdy).

Awans Politechniki Warszawskiej w rankingu QS

W najnowszym QS World University Ranking, zestawieniu najlepszych uczelni na świecie, Politechnika Warszawska znalazła się na miejscach 521-530. Zanotowała tym samym awans, gdyż w minionych trzech latach była klasyfikowana na miejscach 601-650. 

Podsumowanie semestru letniego Seminarium Naukowego WZ PW

Prawie 650 osób uczestniczyło w 11 wydarzeniach zorganizowanych w semestrze letnim w ramach cyklu Seminariów Naukowych Wydziału Zarządzania PW. Gośćmi byli prelegenci z różnych ośrodków naukowych z całej Polski, praktycy biznesu, jak również przedstawiciele studenckich kół naukowych.

Kreatywna Fizyka i Technika w Politechnice Warszawskiej

Ponad 150 uczniów z Warszawy i okolic wzięło udział w tegorocznym projekcie „Kreatywna Fizyka i Technika - program tworzenia przyszłych kadr Odpowiedzialnego Rozwoju Polski”. Jego głównym celem jest popularyzacja nauki i podniesienie kompetencji oraz umiejętności uczniów.