Certyfikaty Doskonałości Kształcenia PKA wręczone

Zdjęcie przestawia Rektora PW oraz Dziekanów wyróżnionych wydziałów z certyfikatami PKA

21 grudnia 2022 r., Posiedzenie Senatu PW

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Politechnice Warszawskiej Certyfikaty Doskonałości Kształcenia. Otrzymało je pięć kierunków studiów prowadzonych na uczelni.

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej Dziekanom wyróżnionych wydziałów wręczył prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej. 21grudnia 2022 r. podczas Posiedzenia Senatu Rektor gratulował wszystkim zaangażowanym w tworzenie tych kierunków. 

W kategorii „Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej” wyróżnione zostały:

  • Automatyka i Robotyka (obecnie: Robotyka i Automatyka) na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa,
  • Energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

W kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” wyróżnione zostały:

  • Energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, 
  • Inżynieria Chemiczna i Procesowa na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

W kategorii „Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów” wyróżniono:

  • Inżynierię Materiałową na Wydziale Inżynierii Materiałowej.