Dyrektor Studium Języków Obcych PW w Komisji Akredytacyjnej SERMO

Lucyna Skwarko, dyrektor Studium Języków Obcych PW, została sekretarzem komisji akredytacyjnej oceniającej proces i jakość kształcenia prowadzonego w akademickich ośrodkach językowych. Skład komisji na pierwszą kadencję w latach 2020-2024 powołało Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.

W składzie Komisji Akredytacyjnej SERMO, oprócz dyrektor SJO PW, znajdują się: dr Irina Modrzycka, prof. Politechniki Wrocławskiej, dr Magdalena Nowacka z Uniwersytetu Łódzkiego, mgr Anna Krukiewicz-Gacek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz mgr Joanna Patan z Politechniki Koszalińskiej.

Akredytacja SERMO to nowa forma potwierdzenia wysokiego poziomu jakości kształcenia językowego i jego efektów w polskich szkołach wyższych oraz jeden z mechanizmów bardziej skutecznego zarządzania procesem kształcenia językowego w perspektywie czasowej. Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że instytucja spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.

W kwietniu 2021 r. został powołany zespół ekspertów Komisji Akredytacyjnej SERMO, składający się z przedstawicieli różnych typów szkół wyższych. Wśród nich znalazła się Agnieszka Pisarek, starszy wykładowca języka angielskiego w SJO PW.

Więcej informacji o Komisji Akredytacyjnej SERMO można znaleźć TUTAJ>>

Źródło: Studium Języków Obcych PW