Inżynieria Internetu Rzeczy - nowy kierunek studiów

W tegorocznej rekrutacji kandydaci zainteresowani ofertą edukacyjną Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW mogą wybrać innowacyjny program skupiony wokół technologii Internetu rzeczy.

Co wyróżnia Inżynierię Internetu Rzeczy na PW? Przede wszystkim tematyka i koncepcja kształcenia. Żadna inna polska uczelnia publiczna nie oferuje studiów w tym zakresie. To nowatorskie przedsięwzięcie wyróżnia się dodatkowo projektowym charakterem - w każdym semestrze (z wyjątkiem ostatniego, dyplomowego) studenci będą mieli okazję tworzyć zespoły pracujące nad rozwiązaniem praktycznych problemów, przy wykorzystaniu wiedzy zdobywanej w ramach tradycyjnych przedmiotów. Zadania projektowe pozwolą również wykształcić umiejętności miękkie, niezbędne w pracy grupowej i doceniane na rynku pracy.

Co ważne, zagadnienia, nad którymi w ramach projektów będą pracować studenci, zostaną w dużej mierze oparte na doświadczeniach firm z branży IT. Przyszli inżynierowie swoje zadania bedą mogli realizować w nowoczesnych laboratoriach, we współpracy z firmami wspierającymi realizację programu.

Więcej o nowym kierunku można przeczytać w krótkim przewodniku po programie studiów oraz TUTAJ>>

Źródło: BPiI PW
Zdjęcie: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW