Inżynieria Internetu rzeczy najpopularniejszym kierunkiem podczas rekrutacji

Znane są wyniki rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej, które rozpoczną się 1 października 2020 r. Biorąc pod uwagę liczbę aplikacji na miejsce, największą popularnością wśród kandydatów cieszył się nowy kierunek w uczelnianej ofercie - Inżynieria Internetu rzeczy.

W roku akademickim 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia przygotowano 7752 miejsca. Na studia stacjonarne w PW chętnych było 10 998 kandydatów, którzy złożyli 41 850 aplikacji. Dane obejmują również PW Filię w Płocku.

W tym roku największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się kierunki:

  • Inżynieria Internetu rzeczy (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) - 31 aplikacji na miejsce;
  • Cyberbezpieczeństwo (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) - 20 aplikacji na miejsce;
  • Zarządzanie (Wydział Zarządzania) - 18 aplikacji na miejsce;
  • Automatyka i robotyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) - 15 aplikacji na miejsce;
  • Matematyka i analiza danych (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) - 15 aplikacji na miejsce.

Najpopularniejszy kierunek pod względem liczby aplikacji na miejsce - Inżynieria Internetu rzeczy - to nowość w ofercie Politechniki Warszawskiej. Wyróżnia go przede wszystkim tematyka i koncepcja kształcenia. Żadna inna polska uczelnia publiczna nie oferuje studiów w tym zakresie. To nowatorskie przedsięwzięcie wyróżnia się dodatkowo projektowym charakterem - w każdym semestrze (z wyjątkiem ostatniego, dyplomowego) studenci będą mieli okazję tworzyć zespoły pracujące nad rozwiązaniem praktycznych problemów, przy wykorzystaniu wiedzy zdobywanej w ramach tradycyjnych przedmiotów.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Biura ds. Przyjęć na Studia PW oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej PW
Zdjęcie: Biuletyn PW