Konkurs na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej

Do 15 czerwca 2021 r. można składać wnioski w konkursie na granty dydaktyczne w ramach realizowanego w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. Maksymalna wysokość grantu to 100 tys. zł.

Celem konkursu na granty dydaktyczne jest m.in. zwiększenie motywacji do uaktualniania treści i technik kształcenia, tworzenie sprzyjających warunków dla wprowadzania innowacji oraz otwarcie szans rozwojowych dla wszystkich aktywnych nauczycieli akademickich.

Finansowanie w ramach grantu może obejmować:

  • przeprowadzenie zajęć, które wnoszą nową jakość w obszarze metodycznym i narzędziowym;
  • przeprowadzenie zajęć o charakterze interdyscyplinarnym w formule międzywydziałowej lub międzyuczelnianej;
  • wprowadzenie innowacyjnych technik kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem pracy grupowej i rozwiązywania problemów projektowych;
  • opracowanie nowego programu kształcenia opartego na wykorzystaniu innowacyjnych technik kształcenia, który wpisuje się w strategię podniesienia jakości na studiach II stopnia.

Budżet konkursu wynosi 1 mln zł, a maksymalne dofinansowanie jednego grantu dydaktycznego nie może przekroczyć 100 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r. 

Regulamin i wnioski dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Biuro Projektu IDUB, Centrum Studiów Zaawansowanych PW