Które kierunki najpopularniejsze podczas rekrutacji w PW?

Ponad 11 tys. kandydatów i 43 tys. złożonych aplikacji - to wyniki rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej, które rozpoczną się 1 października 2021 r. Które kierunki cieszyły się największą popularnością?

W roku akademickim 2021/2022 na studiach I stopnia przygotowano 7 495 miejsc (5 835 - studia stacjonarne, 1660 - niestacjonarne). Na studia stacjonarne w PW chętnych było 11 496 kandydatów, którzy złożyli 43 047 aplikacji. Dane obejmują również PW Filię w Płocku.

W tym roku pod względem liczby aplikacji na miejsce największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się kierunki:

  • Cyberbezpieczeństwo (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) - 22 aplikacje na miejsce;
  • Inżynieria Internetu rzeczy (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) - 20 aplikacji na miejsce;
  • Zarządzanie (Wydział Zarządzania) - 20 aplikacji na miejsce;
  • Automatyka i robotyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) - 17 aplikacji na miejsce;
  • Mechanika i Projektowanie Maszyn (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) - 16 aplikacji na miejsce.

Biorąc pod uwagę liczbę aplikacji, najwięcej złożono na kierunki:

  • Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) - 2200 aplikacji;
  • Zarządzanie (Wydział Zarządzania) - 1778 aplikacji;
  • Budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej) - 1712 aplikacji;
  • Informatyka Stosowana (Wydział Elektryczny) - 1637 aplikacji;
  • Informatyka i Systemy Informacyjne (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) - 1461 aplikacji.

 - W nadchodzącym roku akademickim Politechnika Warszawska oferuje ponad 60 kierunków studiów, w tym 12 prowadzonych w języku angielskim. Zdecydowania większość z nich to kierunki o profilu ogólnoakademickim, choć w naszej ofercie znajdują się także trzy kierunki o profilu praktycznym: Ekonomia, Geoinformatyka, Technologia Chemiczna - mówi dr inż. Tomasz Winek, kierownik Biura ds. Przyjęć na Studia. 

Politechnika Warszawska nie wprowadza do oferty nowego kierunku, niemniej od najbliższego roku akademickiego studia na kierunku Architektura prowadzone będą jako jednolite - bez podziału na studia I i II stopnia.  

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Biura ds. Przyjęć na Studia PW oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej PW