Oferta wykładów Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na wykłady ogólnouczelniane w semestrze letnim 2020/2021. Wykłady będą prowadzone zdalnie.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do doktorantów PW, ale mogą skorzystać z niej również studenci oraz pracownicy naukowi z innych instytucji badawczych.

Wykłady podstawowe:

  • Geny, GMO i Genetyka (30 godzin), prof. Ewa Bartnik (UW);
  • Elementy mechaniki analitycznej (30 godzin), prof. Piotr Przybyłowicz (PW).

Wykłady specjalne:

  • Konstrukcje Modeli Statystycznych z Pakietem R (15 godzin), dr hab. Anna Dembińska (PW);
  • Wnioskowanie Statystyczne z Pakietem R (15 godzin), dr hab. Anna Dembińska (PW);
  • Wstęp do teorii osobliwości (30 godzin), prof. Stanisław Janeczko (PW);
  • Rozmowy i Rozumowania - wykłady seminaryjne (30 godzin), prof. Stanisław Janeczko;
  • Mentalne korzyści i utrapienia XXI wieku - kluczowe emocje i psychosyndromy (30 godzin), dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu);
  • Laboratorium: w poszukiwaniu teraźniejszości (15 godzin), mgr inż. Barbara Majerska (PW, mgr inż. Aleksandra Przywózka (PW);
  • Współczesne zarządzanie dla inżynierów i naukowców (30 godzin), prof. Agnieszka Bitkowska (PW), prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (PW);
  • Katastrofa klimatyczna - między fizyką a biologią, ekonomią a psychologią (20 godzin), wykładowcy z PW i UW.

Wszystkie wykłady będą prowadzone w trybie zdalnym na platformach: TEAMS, Zoom oraz Google Meet.

Możliwość zapisów do 21 lutego 2021 r. na stronach: wykłady podstawowe oraz wykłady specjalne.

Więcej informacji o ofercie Centrum Studiów Zaawansowanych PW dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło: Centrum Studiów Zaawansowanych PW