Oferta wykładów Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na wykłady ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2020/2021. Wykłady będą prowadzone zdalnie.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do doktorantów PW, ale mogą skorzystać z niej również studenci oraz pracownicy naukowi z innych instytucji badawczych.

Wykłady podstawowe:

 • Równania różniczkowe: niezbędne narzędzie nauk przyrodniczych (30 godzin), prof. Jerzy Kijowski (PAN);
 • Modele matematyczne procesów i przemian (30 godzin), prof. Stanisław Janeczko (PW);
 • Wstęp do algorytmicznej teorii grafów (30 godzin), prof. Zbigniew Lonc (PW);
 • Zagadki istnienia innych światów we Wszechświecie (30 godzin), prof. Kazimierz Stępień (UW);
 • Wnioskowanie statystyczne z elementami planowania eksperymentu (30 godzin), dr hab. inż. Anna Dembińska (PW);
 • Wstęp do mechaniki kwantowej (30 godzin), dr Andrzej Dragan (UW);
 • Wprowadzenie do uczenia maszyn, prof. Władysław Homenda (PW).

Wykłady specjalne:

 • Jak wydobyć potencjał twórczy grupy? Techniki pracy twórczej w grupie (15 godzin), dr Bartłomiej Skowron (PW);
 • Etyka analityczna a teoria ewolucji (15 godzin), dr hab. Adrian Kuźniar (UW);
 • Psychoprofilaktyka zniekształceń osobowości czyli Deformanci są wśród nas (30 godzin), dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu);
 • Rozmowy i rozumowania - wykłady seminaryjne (15 godzin), prof. Stanisław Janeczko (PW);
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym w Gospodarce 4.0 (15 godzin), prof. Mieczysław Morawski (PW);
 • Laboratorium: w poszukiwaniu teraźniejszości (15 godzin), mgr inż. Barbara Majerska (PW), mgr inż. Aleksandra Przywózka (PW).

Możliwość zapisów do końca października 2020 r. na stronach: wykłady podstawowe oraz wykłady specjalne.

Więcej informacji o ofercie Centrum Studiów Zaawansowanych PW TUTAJ>>

Źródło: Centrum Studiów Zaawansowanych PW