PW w szanghajskim rankingu dyscyplin naukowych GRAS 2022

Znamy najlepsze na świecie uczelnie w 54 dyscyplinach naukowych. Politechnika Warszawska została sklasyfikowana w trzech z nich, z czego dwa razy na pierwszym miejscu w Polsce.

Wyniki w obszarze nauk przyrodniczych (natural sciences):

  • Fizyka - miejsca 201-300 na świecie, 2. miejsce w Polsce (ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim, AGH i Uniwersytetem Zielonogórskim).

Wyniki w obszarze nauk technicznych i inżynierskich (engineering):

  • Elektrotechnika i Elektronika – miejsca 401-500 na świecie, 1. miejsce w Polsce (ex aequo z Politechniką Gdańską),
  • Instruments Science & Technology – miejsca 101-150 na świecie, 1. miejsce w Polsce.

ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) to międzynarodowe zestawienie uczelni dla poszczególnych dyscyplin naukowych. Pięćdziesiąt cztery dyscypliny sklasyfikowane w rankingu zostały przyporządkowane do pięciu dziedzin: nauk przyrodniczych, medycznych, społecznych, nauk o życiu oraz nauk technicznych i inżynierskich. Ogółem w zestawieniu sklasyfikowano ponad 1800 uczelni (na 5000 zgłoszonych) z 96 krajów z całego świata.

Ranking bierze pod uwagę pięć kryteriów: liczbę artykułów naukowych, wpływ cytowań mierzony wskaźnikiem Category Normalized Citation Impact (CNCI), współpracę międzynarodową w odniesieniu do publikacji, liczbę artykułów w najważniejszych czasopismach oraz liczbę znaczących nagród naukowych.

Ranking GRAS jest rankingiem tematycznym tworzonym przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju, który jest twórcą także rankingu szanghajskiego (ARWU). Ranking ARWU jest jednym z czterech najważniejszych rankingów szkół wyższych, obok QS, Times Higher Education oraz U-Multirank.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>