Program Nauka dla Społeczeństwa w 2023 r.

Grafika Ministerstwa Edukacji i Nauki

Czas na zgłoszenia upływa 30 listopada br./grafika MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki wznowiło nabór wniosków do programu Nauka dla Społeczeństwa. Kierownicy projektów mogą zgłaszać deklaracje jeszcze do 30 listopada br.

Program zakłada wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów budującymi współpracę między tymi podmiotami a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program obejmuje finansowanie w trzech obszarach:

  • Doskonałość naukowa,
  • Nauka dla innowacyjności,
  • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość.

Ponieważ MEiN ograniczył liczbę składanych wniosków projektowych przez jednostkę (uczelnię) do 4 w każdym roku projektowym, konieczne jest zadeklarowanie ewentualnego uczestnictwa przez kierowników projektów z PW w terminie do 30 listopada br.

Zgłoszenia deklaracji przygotowania wniosku projektowego w 2023 r. oraz ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres e-mail: anna.grzywacz@pw.edu.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>