Studia z przyszłością na Wydziale Geodezji i Kartografii PW

Kierunki studiów „geoinformatyka” oraz „gospodarka przestrzenna” prowadzone na Wydziale Geodezji i Kartografii PW uzyskały Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Jednocześnie kierunek studiów „gospodarka przestrzenna” uzyskał także Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Innowacji”.

Kierunki studiów „geoinformatyka” oraz „gospodarka przestrzenna” prowadzone na Wydziale Geodezji i Kartografii PW uzyskały Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Jednocześnie kierunek studiów „gospodarka przestrzenna” uzyskał także Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Innowacji”.

Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym. W jej składzie zasiadają również przedstawiciele środowiska gospodarczego i organizacji pozarządowych zajmujących się jakością kształcenia.

Uroczysta gala podsumowująca tegoroczną edycję konkursu odbyła się 10 marca br. w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą.

Źródło i zdjęcie: Wydział Geodezji i Kartografii PW