Symulatory lotu na MEil PW

Zdjęcie przedstawia kabinę śmigłowca SW-4

Kabina śmigłowca SW-4 w Laboratorium Symulatorów na MEiL PW

Zaglądamy do Laboratorium Symulatorów w Zakładzie Automatyki i Osprzętu Lotniczego Wydziału MEiL PW. Znajdują się tutaj symulatory załogowych statków powietrznych oraz kilka stanowisk treningowych.

W Laboratorium zainstalowane są dwa symulatory załogowych statków powietrznych oraz kilka stanowisk - urządzeń treningowych pojazdów bezzałogowych. Na całą infrastrukturę składają się:

  • kabiny statków powietrznych,
  • dwa przemysłowe zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem,
  • stanowiska instruktorów,
  • układy wizualizacji.
Zdjęcie przedstawia kabinę badawczą z wymiennymi sterownicami śmigłowca lub samolotu

Kabina badawcza z wymiennymi sterownicami śmigłowca lub samolotu

Urządzenia na co dzień służą do badań z zakresu symulacji ruchu obiektów ruchomych i pracy systemów pokładowych oraz kształcenia studentów. Dzięki ich obecności możliwa jest realizacja wielu projektów naukowo-badawczych z konsorcjantami m.in. z PZL Świdnik, testowanie możliwości wykorzystania śmigłowców do operacji morskich lub jako statki bezzałogowe. Studenci uczą się jak budować symulatory, symulować lot, tworzyć dedykowane im oprogramowanie. Testowane są reakcje organizmu poddawanemu oddziaływaniu, tak popularnej obecnie, wirtualnej rzeczywistości. Podczas korzystania z symulatorów, na skutek otrzymywania przez mózg sprzecznych sygnałów, istnieje możliwość wystąpienia tzw. cyber sickness. Dlatego ważne jest zachowanie ograniczenia czasowego w korzystaniu z tego rodzaju urządzeń, najlepiej do jednej, dwóch godzin dziennie – wyjaśnia dr inż. Maciej Zasuwa, Kierownik Laboratorium Symulatorów z Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW.

Zdjęcie przedstawia monitory stanowiące wyposażenie stanowiska instruktorów

Stanowisko instruktorów w Laboratorium Symulatorów

Politechniczne symulatory są symulatorami rekonfigurowalnymi. Umożliwiają symulację obiektów ruchomych o różnej dynamice, z różnymi systemami pokładowymi, o różnym polu widzenia pilota i w różnych warunkach atmosferycznych. Ich architektura sprzętowa pozwala na modyfikację i rozwój symulatorów przez dodawanie nowych elementów. Możliwa jest też wymiana modułów oprogramowania, a dzięki standardowi HLA (ang. High Level Architecture) także praca we wspólnej przestrzeni wirtualnej z innym symulatorami.

Symulatory udostępniane są gościom odwiedzającym uczelnię w ramach cyklicznych imprez popularyzujących naukę, takich jak Festiwal Nauki lub Warszawskie Dni Techniki.

Strona internetowa Laboratorium Symulatorów: meil.pw.edu.pl/zaiol/ZAiOL/Laboratorium-Symulatorow