Trzecie miejsce dla Politechniki Warszawskiej w Rankingu Szkół Wyższych

Zdjęcie przedstawia Rektora PW i Dziekanów z dyplomami Perspektyw

Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych przygotowywanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. 

Po raz szósty z rzędu uczelnia znalazła się na podium Rankingu Szkół Wyższych Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, zajmując trzecie miejsce. Równocześnie po raz 17. z rzędu PW jest najlepszą uczelnią techniczną.

Politechnika Warszawska zdobyła w rankingu 84 punkty. Na czele zestawienia znalazł się Uniwersytet Warszawski, zaraz za nim sklasyfikowano Uniwersytet Jagielloński. 

"

Cieszę się, że utrzymujemy tak wysokie miejsce w rankingu – mówi Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba. – To efekt pracy całej naszej społeczności: studentów, doktorantów, naukowców, dydaktyków, pracowników administracyjnych, absolwentów. Nie byłoby tego wyniku także bez firm i instytucji, z którymi współpracujemy. Dziękuję wszystkim za ten wysiłek. Wiem, że niekiedy to praca żmudna i nie od razu widoczna, także w takich zestawieniach, ale ważna i potrzebna. Miejsce na podium rankingu daje nam poczucie satysfakcji i wiele radości, nie jest jednak celem samym w sobie. Naszym podstawowym zadaniem jest praca nad rozwojem Politechniki Warszawskiej i ta praca jest w centrum naszej uwagi.

"

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2022 obejmuje polskie uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. W Rankingu uwzględnione zostały uczelnie, które miały minimum dwa roczniki absolwentów. Zestawienie bierze pod uwagę kryteria takie jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie.

Szczegółowe wyniki rankingu dostępne są TUTAJ>>

Powiązany materiał:

21 kierunków studiów PW na podium