eLene4Life - innowacyjne metody szkoleniowe

Wydział Zarządzania PW od roku realizuje międzynarodowy projekt „eLene4Life - Learning and Interacting to Foster Employability”. W skład konsorcjum projektowego wchodzi 8 instytucji (uczelni, instytutów i fundacji) z 6 krajów europejskich (Belgia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Polska).

Celem projektu jest rozpowszechnienie na uczelniach technicznych i ekonomicznych aktywnych metod nauczania mających na celu rozwijanie u studentów kluczowych na rynku pracy umiejętności miękkich. Jako jedno z narzędzi wspomagających to zadanie stworzony został internetowy przewodnik po innowacyjnych metodach szkoleniowych pomagających rozwijać umiejętności miękkie tzw. Dynamic Toolkit.

Jest on adresowany do nauczycieli w całej Europie, aby wspierać ich w procesie projektowania zajęć i wykładów w taki sposób, by w ramach tych zajęć studenci poza zapoznaniem się z samą tematyką danego przedmiotu mogli też przy okazji rozwijać u siebie umiejętności miękkie.

Opisane w Dynamic Toolkit metody i działania szkoleniowe zostały zebrane w ramach badań przeprowadzonych w krajach partnerskich zarówno w sektorze edukacji, jak i biznesu. W ramach współpracy z uniwersytetami przeprowadzono analizę danych (desk research) oraz przeprowadzono wywiady z nauczycielami wykorzystującymi innowacyjne metody pracy ze studentami. W ramach współpracy z biznesem przeprowadzono wywiady z przedstawicielami firm, w których stosuje się nowoczesne metody szkoleniowe w celu podnoszenia umiejętności miękkich u ich pracowników lub które same zapewniają takie szkolenie innym instytucjom.

We wszystkich badaniach zastosowano ten sam schemat zbierania danych, aby porównać i przeanalizować wyniki. Spośród zebranych 53 metod wybrano 30, które znalazły się w Dynamic Toolkit.

Dynamic Toolkit jest zorganizowany jako otwarte narzędzie online z elementami do przeszukiwania, filtrowania i pobierania. Wszystkie informacje na temat każdej z metod można odczytać online lub w razie potrzeby pobrać jako plik PDF i wydrukować.

W Dynamic Toolkit nauczyciele znajdą również w wytyczne, które mogą pomóc im wprowadzić te metody w nauczaniu w taki sposób, aby zmaksymalizować rozwój umiejętności miękkich u studentów.

Ponadto do pobrania (w formacie PDF) jest również lista narzędzi cyfrowych, które można wykorzystać w aktywnym nauczaniu, aby poprawić współpracę między ludźmi. Lista ta zawiera zestaw potencjalnie dostępnych zasobów cyfrowych odpowiednich do wspierania rozwoju umiejętności miękkich w kontekście korporacyjnym, których można użyć także w kontekście szkolnictwa wyższego. Nie zawarto tu jednak bardzo popularnych narzędzi, takich jak pakiet Adobe lub Microsoft, ani nie uwzględniono sieci społecznościowych (Facebook, Linkedin Learning) lub zwykłych komunikatorów (MSN, Skype itp.).

W fazie pilotażu na Wydziale Zarządzania wykorzystane zostały na zajęciach ze studentami dwie metody - mapy myśli (mind maps) oraz dyskusja grupowa (group discussion).

Dynamic Toolkit to łatwe w użyciu, bardzo intuicyjne narzędzie online gromadzące najlepsze innowacyjne praktyki oraz metody aktywnego uczenia, które mogą pomóc w rozwoju umiejętności miękkich.

Więcej informacji o projekcie eLene4Life TUTAJ>>

Źródło: dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni - kierownik organizacyjny projektu w PW
Grafiki:elene4life.eu