Absolwenci PW z nagrodami Ministra Inwestycji i Rozwoju

Podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2019 w Poznaniu, które odbyło się 12 lutego br., ogłoszono laureatów Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju. Wśród nich znalazło się czworo absolwentów PW.

Podczas wydarzenia ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody laureatom edycji 2018 Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

W kategorii prace magisterskie w gronie nagrodzonych znalazło się czworo absolwentów PW:

  • mgr Elżbieta Szymańska z Wydziału Architektury za pracę magisterską „Piętra Kultury - Architektura konstruktu publicznego jako generator integracji społecznej w miastach”, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz;
  • mgr inż. Katarzyna Konieczna z Wydziału Inżynierii Lądowej za pracę magisterską „Kształtowanie właściwości betonów wysokowartościowych z małą zawartością klinkieru portlandzkiego”, promotor: dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek;
  • mgr inż. arch. Tomasz Włoga z Wydziału Architektury za pracę magisterską „Studium Architektonicznych, ergonomicznych i technicznych aspektów mieszkalnej architektury przenośnej. Projekt systemu jednostek kontenerowych”, promotor: dr inż. arch. Stefan Westrych;
  • mgr inż. arch. Joanna Małgorzata Lemka z Wydziału Architektury za pracę magisterską „Wpływ światła dziennego na kształtowanie architektury. Współczesne łaźnie miejskie - przestrzeń wyciszenia nad Morzem Bałtyckim”, promotorzy: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Ryńska, mgr inż. arch. Sławomir Kowal.

Źródło: MIiR