BEYOND POB - nowy konkurs na projekty badawcze

Do 18 stycznia 2021 r. można składać wnioski w konkursie na projekty badawcze BEYOND POB, realizowanym w PW w ramach projektu „Uczelnia Badawcza”. Tematyka grantów powinna dotyczyć obszarów badawczych ujętych w aktualnym wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Maksymalny okres realizacji projektu to 24 miesiące, a maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 200 000 zł.

Wnioskodawcą/kierownikiem zgłoszonego projektu nie może być kierownik projektu, który uzyskał finansowanie w I edycji z któregokolwiek konkursów Centrów Badawczych POB lub złożył wniosek w II edycji konkursów.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Biuro projektu IDUB