Debiut naukowy 2019 - Zrównoważony rozwój

Do 30 listopada br. można zgłaszać prace w konkursie „Debiut naukowy 2019 - Zrównoważony rozwój” na innowacyjny artykuł naukowy. Inicjatywa umożliwia debiut w publikacji o profilu naukowym oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej.

Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego - doktora. Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”. Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie aspekt innowacyjny.

Po przejściu procesu recenzowania prace zostaną opublikowane w zeszytach naukowych, w czasopismach naukowych czy w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej lub jako rozdział w monografii. O zakwalifikowaniu artykułu do odpowiedniej publikacji zdecydują organizatorzy i Rada Naukowa.

Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word i PDF), należy również dostarczyć jeden egzemplarz w wersji papierowej. Prace nie mogą być oprawiane. Należy również dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia. 

Wstępne wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2019 roku. Autorzy prac zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej w maju 2020 roku. 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są TUTAJ>>

Źródłodebiut.buzek.pl
Zdjęcie: Biuletyn PW