Droniada GZM 2020

Fundacja „Instytut Mikromakro” organizuje konkurs „Droniada GZM”. Służy on akceleracji kadr przemysłu 4.0. Pula nagród wynosi 40 tys. zł.

Konkurs składa się z części głównej, do której organizatorzy zapraszają zespoły akademickie (nie muszą to być koła naukowe, ale np. zespoły zadaniowe, które łączą pracowników uczelni, absolwentów i studentów), a także hackathonu (ścieżka freestyle).

„Droniada” to nie tylko zawody akademickie, promujące kompetencje młodej kadry przemysłu 4.0., ale debata publiczna nad wykorzystaniem technologii przyszłości w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i rolnictwa precyzyjnego.

Konkurs podzielony jest na część internetową i terenową. Do pierwszej zaliczane są konkurencje Demo Systemu i Hackathon (freestyle) oraz warsztaty, do drugiej - konkurencje „Korytarz życia” i „Trzy kolory”.

„Droniada” zaczyna się online 24 czerwca. Tydzień później uczestnicy spotykają się w Katowicach na lotnisku Muchowiec, by rozegrać konkurencje terenowe.

Współorganizatorami konkursu są: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Poznańskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Fundacja „Instytut Mikromakro”