Grant naukowy Fundacji DKMS

W ramach inicjatywy „Program rozwoju Polskiej transplantologii i wsparcia pacjentów cierpiących na nowotwory krwi”, Fundacja DKMS uruchamia „Grant naukowy Fundacji DKMS”. Do składania wniosków zaprasza młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają m.in. wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych.

Grant naukowy Fundacji DKMS ma na celu poszerzenie wiedzy na temat strategii terapeutycznych w transplantacji komórek krwiotwórczych i terapii komórkowych w leczeniu chorób hematologicznych. Fundacja chce wspierać naukowców, którzy swoje badania skupiają na zagadnieniach związanych z terapią komórkową i allogenicznym przeszczepianiu komórek krwiotwórczych.

Badania mogą dotyczyć różnych dziedzin, obejmujących, ale nieograniczających się do immunologii transplantacyjnej, klinicznej, diagnostyki oraz strategii terapeutycznych i dawstwa komórek krwiotwórczych.

Kwota przyznawanego grantu obejmuje maksymalnie 150 tys. zł rocznie i jest wypłacana maksymalnie na okres dwóch lat.

Skan wypełnionego wniosku oraz podpisany regulamin należy przesłać do 30 czerwca 2019 r. na adres e-mail edukacja@dkms.pl.

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas 28. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, który odbędzie się w dniach 12-14 września 2019 r. w Łodzi.

Informacje o grancie oraz dokumenty dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Fundacja DKMS