IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego

Rusza czwarta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich, realizowanego w Politechnice Warszawskiej. Laureaci i wyróżnieni finaliści uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia poza procedurą konkursową.

Konkurs realizowany jest przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej i Zakład Technologii Poligraficznych. Celem organizatorów jest zwiększenie zainteresowania uczniów problemami poligraficznymi oraz integracja poligraficznego środowiska nauczycielskiego i akademickiego. W minionych trzech edycjach konkursu wzięło udział łącznie ponad 2000. uczniów z całej Polski.

Pierwsze dwa etapy rywalizacji odbędą się za pośrednictwem strony internetowej: konkurspoligrafia.wip.pw.edu.plPo pomyślnym rozwiązaniu pierwszego etapu internetowego można przystąpić do drugiego etapu. Trzeci etap konkursu odbędzie się w Zakładzie Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej przy ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie. 

Laureaci i wyróżnieni finaliści, łącznie do 20 osób, uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i będą realizowane od roku akademickiego 2020/2021.

Harmonogram konkursu:

  • 15 listopada 2019 r. o godz. 12:00 - rozpoczęcie pierwszych dwóch etapów konkursowych,
  • 15 grudnia 2019 r. o godz. 24:00 - zakończenie pierwszego i drugiego etapu konkursowego,
  • 12 marca 2020 r. o godzinie 12.00 - etap finałowy w Gmachu Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej przy ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie.

Osoby zakwalifikowane do finału zostaną zaproszone za pośrednictwem poczty elektronicznej do wzięcia w nim udziału, nie później niż w terminie do 15 stycznia. Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem strony internetowej konkursu: https://konkurspoligrafia.wip.pw.edu.pl.

W razie pytań prosimyo kontakt z sekretariatem Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii: 22 831 09 53; 22 635 59 13; 22 234 33 66, e-mail sip@wip.pw.edu.pl. Dane kontaktowe znajdują się również na stronie internetowej https://www.wip.pw.edu.pl/poligrafia.

Źródło: Wydział Inżynierii Produkcji PW
Zdjęcie: Finaliści II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich/Biuletyn PW