Identyfikacja wizualna PW wyróżniona przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Politechnika Warszawska otrzymała zaproszenie do udziału w konkursie Dobry Wzór 2017, organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. To kolejne wyróżnienie identyfikacji wizualnej PW przez ekspertów.

Dobry Wzór jest konkursem na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi dostępne na polskim rynku oraz pierwszą w Polsce, przyznawaną od 1993 roku, nagrodą za design.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

  • pierwszy etap – zgłaszanie produktów i usług do konkursu;
  • drugi etap – ocena produktów i usług przez Komisję Ekspertów - wytypowanie finalistów;
  • trzeci etap – finał konkursu, wystawa pokonkursowa i wyłonienie laureatów.

Ogłoszenie finalistów nastąpi 1 sierpnia 2017 roku.

Identyfikacja wizualna Politechniki Warszawskiej bazuje na spójnym języku wizualnym, obejmującym zarówno nowe logo, symbol graficzny oraz znak uroczysty, odwołujący się do tradycyjnego godła. Ważną jej cechą jest system komunikacji wizualnej oparty na silnym znaku, spójnej i unikalnej typografii oraz gamie kolorystycznej, a także jednorodnej rodzinie znaków wydziałowych. Dzięki temu identyfikacja wizualna PW jest jednorodna, wyrazista oraz pozwala wyróżnić się na tle innych uczelni i szkół wyższych. Rozwiązuje to problem nie tylko z używaniem na różnych nośnikach dotychczasowego, skomplikowanego graficznie logo Politechniki, ale także braku spójności jej jednostek.

Źródło: BPI