Biuletyn PW / Konkursy / Informacja o terminach raportów i konkursów

Informacja o terminach raportów i konkursów

Centrum Obsługi Projektów PW przygotowało informację o terminach raportów i naborów do konkursów NCN, NCBR, MNiSW, MFiPR, PARP, CPPC, MJWPU, OPI PIB, ARP oraz FNP.

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

 • raporty roczne z realizacji projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego - Centrum dopuszcza możliwość złożenia raportów w terminie późniejszym: raporty końcowe nie później niż 30 dni od pierwotnej daty złożenia  wynikającej z umowy;
 • POLS - fundusze norweskie - uruchomiony konkurs, termin naboru 16 czerwca 2020 r.;
 • ogłoszone konkursy OPUS 19 i PRELUDIUM 19 - termin naboru wniosków w obu konkursach upływa 16 czerwca 2020 r.;
 • ogłoszenie konkursu M-ERA.NET 2 Call 2020 - termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals) upływa 16 czerwca 2020 r.;
 • JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives - termin składania wniosków 22 września 2020 r.;

Uwaga! W związku z istniejącym w Polsce stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami Narodowe Centrum Nauki zwraca się z prośbą o przesyłanie wszelkiej korespondencji wyłącznie drogą elektroniczną. Centrum nie będzie przyjmowało korespondencji związanej z projektami naukowymi, stażami, stypendiami i działaniami naukowymi w formie papierowej nadanej od dnia 3 kwietnia 2020 r. aż do odwołania. Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ>>

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

 • Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” - termin konkursu: od 8 czerwca do 25 września 2020 r. do godz. 16.00;
 • GOSPOSTRATEG III - termin składania wniosków od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.;
 • VIII Konkurs na projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej- termin składania wniosków: od 12 maja do 31 lipca 2020 r.;
 • IV Konkurs CyberSecIdent - termin składania wniosków: od 15 czerwca do 30 lipca 2020 r.;
 • VII konkurs polsko-izraelski - zmiana terminu zakończenia naboru wniosków z 19 maja na 6 czerwca 2020 r.;
 • Inicjatywa EUREKA konkurs 2020 - termin składania wniosków: od 18 maja do 18 września 2020 r;
 • II etap konkursu polsko-chińskiego - termin zamknięcia naboru wniosków pełnych - 17 lipca 2020 r., godz. 16.00;
 • Szybka Ścieżka - Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych - termin zakończenia naboru przedłużono z 3 kwietnia do 18 czerwca 2020 r.;
 • Szybka ścieżka - urządzenia grzewcze - termin zakończenia naboru przedłużono z 31 marca do 30 czerwca 2020 r.;
 • Szybka ścieżka dla Mazowsza - termin zakończenia naboru przedłużono z 14 maja do 1 czerwca 2020 r.;
 • wspólne przedsięwzięcie INGA w ramach poddziałania 4.1.1. PO IR - termin zakończenia naboru 6 lipca 2020 r. - termin przedłużono do 7 sierpnia 2020 r.;
 • Szybka Ścieżka - OZE w transporcie, nowy konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR dla przedsiębiorców i konsorcjów z udziałem jednostek naukowych - termin naboru: 30 kwietnia - 10 lipca 2020 r.;
 • „Szybka Ścieżka - KORONAWIRUSY” w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR na projekty o tematyce dotyczącej przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusów, dla przedsiębiorców oraz konsorcjów z udziałem jednostek naukowych, regiony lepiej i słabiej rozwinięte - termin naboru - I runda: 6 maja - 5 czerwca, II runda: 6 czerwca - 24 lipca, III runda: 25 lipca - 31 grudnia 2020 r.;
 • eVAN - nowy nabór NCBR w ramach zamówienia przedkomercyjnego finansowany z działania 4.1.3 PO IR na opracowanie elektrycznych i wodorowych pojazdów dostawczych do 3.5t oraz technologii poprawiających ich parametry - termin naboru przedłużono z 11 czerwca do 25 czerwca 2020 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 • PO WER „Mistrzowie Dydaktyki” - nabór grantowy w ramach działania 4.3, nabór przedłużono do 15 czerwca 2020 r.;
 • możliwość składania raportów na elektroniczną skrzynkę podawczą Minis

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR)

 • nowy konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Tłumacz/Adwokat społeczny - asystent osoby z ASD” w ramach działania 4.1 PO WER. Celem konkursu jest poprawa sytuacji neuronietypowych studentów (osób z ASD) na uczelniach w Polsce - termin zakończenia naboru 31 lipca 2020 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

 • bony na innowacje dla MŚP, etap I usługowy - konkurs ogólny. Termin zakończenia naboru 28 maja 2020 r. - terminu nie przedłużono;
 • bony na innowacje dla MŚP, etap I usługowy - Dostępność Plus. Termin zakończenia naboru 28 maja 2020 r. - terminu nie przedłużono

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC)

 • tworzenie usługi aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. Termin zakończenia naboru przedłużono z 31 marca do 30 czerwca 2020 r.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)

 • wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych - termin zakończenia naboru przedłużono z 15 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)

 • rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki - alokacja dla regionów słabiej rozwiniętych - termin zakończenia naboru przedłużono z 5 maja do 30 czerwca 2020 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP)

 • nowy konkurs na transfer technologii w ramach Sieci Otwartych Innowacji, działanie 2.2 PO IR, konkurs dla mikro oraz MŚP na rozwój technologiczny oraz na inwestycje w innowacje, obejmuje zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania - nabór ciągły w rundach miesięcznych od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Źródło: COP PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Milczenie - przyjaciel, który nigdy nie zdradza

Konfucjusz

"

10
Cze

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2020

11:00 - 14:40

10
Cze

Dni wolne od pracy w PW

19:00 - 15 Cze 06:00

18
Cze

Strategie uczelni w obliczu pandemii

13:30 - 15:00

25
Cze

Jakość kształcenia w czasie i po pandemii

13:30 - 15:00

2
Lip

Wyzwania zarządzania uczelniami w i po pandemii

13:30 - 15:00

3
Wrz

Warsaw Spacetime Conference

00:00 - 4 Wrz 00:00

16
Paź

Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 18 Paź 00:00

20
Paź

Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020

10:00 - 21 Paź 13:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego