„KoKoN” po raz czwarty

Prezydium Forum Uczelni Technicznych zaprasza opiekunów i członków Studenckich Kół Naukowych do udziału w IV edycji Konkursu Kół Naukowych Uczelni Technicznych „KoKoN”.

W ramach konkursu Kół Naukowych można zgłaszać projekty w następujących kategoriach: 

  • Konferencja,
  • Projekt Inżynierski,
  • IT,
  • Innowacje i Nowe Technologie,
  • Badania Naukowe.

W ramach konkursu spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń zostanie również przyznana Nagroda Internautów, w której zwycięzca zostanie wyłoniony za pomocą głosowania elektronicznego.

Projekt KoKoN realizowany w ramach działalności Forum Uczelni Technicznych ma na celu rozwój aktywności naukowej i społecznej, propagowanie działalności naukowej przy jednoczesnej integracji środowiska akademickiego. Bardzo ważnym założeniem tego projektu jest zbudowanie dialogu pomiędzy polskimi uczelniami technicznymi a firmami zewnętrznymi.

Kapituła konkursowa w której skład wchodzą laureaci poprzedniej edycji, Prezydium i Komisja Rewizyjna FUT oraz przedstawiciele partnerów zaangażowanych w całe wydarzenie będzie oceniała każdy projekt. Gala finałowa odbędzie się 25 października 2019 r. w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zgłoszenia projektów należy przesyłać do 10 października br. na adres: kokon@fut.edu.pl. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej fut.edu.pl/kokonlub na Facebooku

Źródło i grafika: Forum Uczelni Technicznych