Konkurs: Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2017

Do końca czerwca przyjmowane są zgłoszenia w konkursie na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w sektorze uczelnianym. Organizatorami Leaders in University Management - LUMEN 2017 są: PCG Academia sp. z o.o. i Fundacja Rektorów Polskich.

Konkurs ma na celu wyłonienie osób lub zespołów wyróżniających się stosowaniem najlepszych praktyk w obszarze zarządzania szkołami wyższymi. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

  • Rozwój: Realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni;
  • Zarządzanie: Innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni;
  • Współpraca: Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni.

Kapitułę Konkursu tworzą wybitni praktycy zarządzania oraz przedstawiciele partnerów instytucjonalnych. Przewodniczącym Kapituły jest prof. Jerzy Woźnicki z Politechniki Warszawskiej, prezes Fundacji Rektorów Polskich.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie br.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.lumen.edu.pl

Źródło: Biuro Projektu Lumen