Konkurs Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską z dziedziny Inżynieria Materiałowa za rok 2020.

W konkursie mogą uczestniczyć  osoby, które w 2020 r. obroniły rozprawę doktorską z dziedziny Inżynieria Materiałowa.

Nagroda pieniężna wynosi 5 000 zł i jest przyznawana jako dofinansowanie do konferencji krajowej lub zagranicznej wskazanej przez laureata konkursu.

Wniosek o przyznanie nagrody składa promotor pracy doktorskiej w terminie do 31 maja 2021 r. na adres:
Prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo-Hutnicza, im. St. Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło: Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze