Konkurs na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną suchego portu w Zajączkowie Tczewskim

Firma PCC Intermodal S.A. zaprasza do udziału w konkursie: „Optymalizacja założeń funkcjonalnych inwestycji na przykładzie Intermodal Container Yard - suchego portu w Zajączkowie Tczewskim”.

Celem konkursu jest opracowanie zoptymalizowanej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej suchego portu w Zajączkowie Tczewskim wraz z określeniem koncepcji architektonicznej, przygotowaniem wizualizacji 3D oraz kosztorysu inwestycji. Punktem wyjścia do przygotowania dokumentacji będzie udostępnione studium wykonalności oraz aktualna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna projektu.

Intermodal Container Yard - suchy port w Zajączkowie Tczewskim stanowi planowaną do realizacji inwestycję spółki. Prace konkursowe posłużą jako wsparcie merytoryczne w toku przygotowania projektu budowlanego.

Konkurs skierowany jest do interdyscyplinarnych zespołów studentów II stopnia oraz studentów studiów doktoranckich polskich technicznych uczelni wyższych. Dopuszczalna liczebność zespołów konkursowych: 3-9 osób.

Zgłoszenia zespołów konkursowych wraz z wymaganą dokumentacją aplikacyjną należy przesłać do 15 lipca 2019 r.

Pula nagród w konkursie wynosi 100 tys. zł.

Regulamin konkursu (pdf, 1,18 MB)

Źródło: PCC Intermodal S.A.